Burdur

Burdur, Burdur ilinin merkez ilçesidir. Burdur ili merkez ilçesi altı mahalleden oluşmaktadır. Akdeniz Bölgesi şehridir.   Eğitim   2007, 2008, 2009 yıllarında OKS ve SBS'de 1'nci, 2007 yılında ÖSS'de 7'nci, 2008 yılında 5'nci olmuştur.   İlde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak 157 İlköğretim Okulu, 156 Anasınıfı, 8 Bağımsız Anaokulu, Ortaöğretimde; 17 Genel Lise, ...

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası

Burdur Ticaret Ve Sanayi Odası'nın Tarihçesi   Kuruluş tarihi Konya Vilayeti’ne bağlı olarak “Burdur Sancağı Ticaret ve Sanayi Odası” adı altında 19. Asrın başlarına kadar uzanmaktadır. Odamız her ne kadar Milli Mücadele döneminde faaliyetlerine ara vermek zorunda kalmış ise de, Cumhuriyet’in ilânı ile birlikte 1923 Yılı’ndan itibaren Yönetim Kurulu Başkanı Merhum Şükrü BAYER ve a ...

Burdur Belediye Başkanlığı

Tarihçe   Burdur İli Neolitik çağa kadar inen zengin tarihi içinde bir çok yerleşmelere sahne olmuştur. Çeşitli kaynaklar ve çevrede görülen arkeolojik kalıntılar bu uzun geçmişin safhalarına işaret eder. Ancak yeterince araştırma ve kazı yapılmadığından, Burdur tarihini hiç değilse ana çizgileri ile saptamak mümkün olmaktadır. İl topraklarının büyük bir kısmı antik PİSİDİA bölges ...

Burdur İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Arazi Varlığı ve Dağılımı   İlimiz toplam arazi varlığı 713.500 hektardır. İlin arazi varlığı dağılımı Tablo 8 ve Şekillerde gösterilmiştir. Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı gibi tarım arazisi olarak ilin toplam arazisinin ancak % 29.41’i kullanılabilmektedir. Tablo 8: Arazi Varlığı Dağılımı NİTELİK ALAN (ha) ORANI (%) ORMAN ALANI 325.601 45.63 TARIM ARAZİSİ 209.828 29 ...