Burdur İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Arazi Varlığı ve Dağılımı
 
İlimiz toplam arazi varlığı 713.500 hektardır. İlin arazi varlığı dağılımı Tablo 8 ve Şekillerde gösterilmiştir. Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı gibi tarım arazisi olarak ilin toplam arazisinin ancak % 29.41’i kullanılabilmektedir.
Tablo 8: Arazi Varlığı Dağılımı
NİTELİK ALAN (ha) ORANI (%)
ORMAN ALANI 325.601 45.63
TARIM ARAZİSİ 209.828 29.41
TARIMA ELVERİŞSİZ ALAN 139.500 19.55
SU SATIHLARI 29.693 4.16
ÇAYIR MER’A* 8.878 1.25
TOPLAM 713.500 100.0