Burdur Ticaret ve Sanayi Odası

Burdur Ticaret Ve Sanayi Odası’nın Tarihçesi
 
Kuruluş tarihi Konya Vilayeti’ne bağlı olarak “Burdur Sancağı Ticaret ve Sanayi Odası” adı altında 19. Asrın başlarına kadar uzanmaktadır. Odamız her ne kadar Milli Mücadele döneminde faaliyetlerine ara vermek zorunda kalmış ise de, Cumhuriyet’in ilânı ile birlikte 1923 Yılı’ndan itibaren Yönetim Kurulu Başkanı Merhum Şükrü BAYER ve arkadaşlarının özverili çalışmaları neticesinde faaliyetlerine yeniden başlamıştır.
 
12 Mayıs 1971 tarihinde vuku bulan elim deprem sonucunda hasarlı olması nedeniyle onarımına karar verilen binasından deprem çadırlarına taşınan Odamız, Meclis Başkanı Nevzat AKDEMİR, Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin BOYACIOĞLU, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile personelin fedakârca çalışmaları neticesinde bu çadırlarda hizmet vermeye aralıksız devam etmiştir.
 
Oda kurulduğu tarihten buyana sadece üyelerinin menfaatlerini korumakla yetinmeyip, ekonomik gelişime önemli katkılar sağlayacak yatırımları gerçekleştirmeyi de kendisine görev edinmiştir.
 
Bu bağlamda Oda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin de desteğini alarak Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer yetkili merciler nezdinde yapmış olduğu girişimler ve yoğun çalışmalar neticesinde aşağıda yer alan değerleri Ülkemiz ve İlimiz ekonomisine kazandırmıştır.
 
İlimizdeki örnek binalar arasında gösterilen hizmet binası yapımına 1988 Yılı’nda karar verilmiş,dönemin Meclis Başkanı Mehmet KÜÇÜKKABAK ile Yönetim Kurulu Başkanı Kayhan ERTUĞRUL’un uzun süreli ve yoğun çalışmaları neticesinde ilk olarak 1993 Yılı’nda Burdur Kızılay Derneği’nden arsası satın alınmış,1994 Yılı’ndan itibaren ise Meclis Başkanı Vural KANRICI ile Yönetim Kurulu Başkanı Kayhan ERTUĞRUL’un önderliğinde kurulan Emanet Komisyonu’nun özverili çalışmaları neticesinde binamızın inşasına kısa sürede başlanmış , 1995 Yılı’nda dönemin Meclis Başkanı Vural KANRICI ile Yönetim Kurulu Başkanı Alaaddin İÇOĞLU tarafından inşasına devam edilen bina,1998 Yılı’nda dönemin Meclis Başkanı Osman KISAOĞLU ile Yönetim Kurulu Başkanı Salih DİNÇER tarafından tamamlanarak hizmete açılmıştır.Odamız halen bu binasında hizmet vermeye devam etmektedir.
 
1999 Yılı’nda Meclis Başkanı Osman KISAOĞLU ile Yönetim Kurulu Başkanı Salih DİNÇER döneminde,Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı’nın kurulmasında etkin rol oynayan Odamız,Vakfa kurucu ortak olarak iştirak etmiş ve bölgesel kalkınmanın gerçekleştirilmesi konusunda Burdur-Antalya-Isparta ve Afyonkarahisar İlleri’nin bir güç oluşturarak ortak hareket etmeleri temin edilmiştir.